Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Om oss

Trygg-Hansa Garanti är specialiserade på garantier och kreditförsäkring.

Vi är medlem i den internationella organisationen för kredit- och garantiförsäkringsföretag, The International Credit Insurance & Surety Association (ICISA), vilket säkrar ett brett samarbete med andra ledande experter på garantimarknaden i Europa och hela världen. Detta samarbete ger oss också möjlighet att stödja verksamheten i svenska företag i utlandet.

Trygg-Hansa Garanti är en del av Trygg-Hansa Försäkring Filial, i sin tur filial till Tryg Forsikring A/S i Danmark.

Tryg Forsikring A/S är en av Nordens största försäkringskoncerner och är noterad på den nordiska börsen NASDAQ OMX Nordic. Kontrollerande myndighet är den danska Finansinspektionen, Finanstilsynet. Trygg-Hansa Försäkring Filial har den svenska Finansinspektionens tillstånd (koncession) att bedriva försäkringsverksamhet enligt bland annat försäkringsklasserna kreditförsäkring (14) och borgensförsäkring (15).