Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Kreditförsäkring

Kreditförsäkring – när dina kunder inte kan eller vill betala!

Säljer du varor eller tjänster på kredit kan du drabbas av oväntade förluster om kunder vägrar eller inte kan betala t.ex. vid konkurs. Vår kreditförsäkring ersätter upp till 90% av konstaterad kundförlust.

Våra kreditförsäkringar:

MonitorNetto – för dig med affärer inom Norden

Monitor90 – för dig med affärer i och utanför Norden

Valbart tillägg i kreditförsäkringen:

MonitorFlex utökad försäkring vid försämrad risk

Vad kostar en kreditförsäkring?
Kostnaden för en kreditförsäkring beror på många faktorer, bland annat på dina kunders kreditvärdighet, betalningshistorik, branschtillhörighet samt de betalningsvillkor som ni tillämpar liksom vilken försäljningsvolym som du vill försäkra.

Få en kostnadsfri offert>

…eller fyll i vårt offertformulär direkt online och maila till oss för snabb hantering.

Fördelar att skydda dina affärer med kreditförsäkring:

 • Din risk vid etablering på nya okända marknader minskar
 • Du behöver inte kräva kunder på förskott i samma utsträckning
 • Du kan ge generösare betalningsvillkor till dina kunder
 • Ditt företag får generellt bättre kreditvärdighet hos banker och kreditinstitut
 • Ditt företag får bättre villkor på garantiförsäkringar hos Trygg-Hansa Garanti
 • Utbetalning från försäkringen sker inom 14 dagar efter anmälan om kundförlust
 • Du kan få hjälp med inkasso både i Sverige och internationellt

Trygghansa Garanti – ett säkrare val

 • Vi är en del av Trygg-Hansa Försäkring filial, i sin tur filial till Tryg Forsikring, ett av nordens största försäkringsbolag
 • Kreditrating A1 från Moody’s genom Tryg Forsikring
 • Alla våra åtaganden återförsäkras genom världens två största återförsäkringsbolag: – Munich Re och Swiss Re
 • Vi är medlemmar i ICISA, The International Credit Insurance & Surety Association och vi bedriver kredit- och borgensförsäkring med tillstånd från Finansinspektionen.

Få en kostnadsfri offert, ring oss eller maila oss