Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Våra garantityper

Det finns mängder av områden där det kan uppstå garantibehov. I de vanligaste fallen används våra garantier som säkerhet för olika entreprenader inom bygg- och anläggningsverksamhet och då oftast enligt AB 04 eller ABT 06, där vi ställer säkerhet under både fullgörande- och garantitid.

Vilka typer av garantier kan beställas hos oss?

Anbudsgaranti – som intyg till beställare för projekt ni avser att lägga anbud på
Betalningsgaranti– Med en betalningsgaranti garanteras säljaren betalning även om köparen inte kan betala
Entreprenadgaranti – se Fullgörande- och garantitidsgaranti
Exploateringsgaranti -avser en betalningsgaranti som kan lösas in enligt exploateringsavtalet
Fullgörande- och garantitidsgaranti – innehåller ofta ett krav på att entreprenören ska lämna en säkerhet till beställaren som garanterar åtagandet under fullgörandetiden och/eller garantitiden.
Förskottsgaranti – om du mottar ett förskott från din kund, kan vi ställa en säkerhet för det mottagna beloppet
Insatsgaranti – som säkerhet för inbetalda insatser i nybildad bostadsrättsförening
Samarbetsintyg – I händelse att det att beställaren vill ha ett intyg på att entreprenören/leverantören är kund hos oss
Skattegaranti – garantier till förmån för Skatteverket, Tullverket etc.
Tullgaranti – en tullgaranti är en ekonomisk säkerthet till förmån för Tullverket
Återställandegaranti – vid återställande av grus- eller bergtäkt

Utöver detta har vi möjlighet att skräddarsy garantier för särskilda ändamål. Vi hjälper dig att finna den bästa lösningen för dina behov!

Kontakta oss via mail eller telefon så hjälper vi dig.

Läs mer om hur du blir kund och vad våra kunder tycker om oss här