Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Ersättning vid skada

Med våra garantier kan ni som förmånstagare få ersättning för de merkostnader som kan uppstå om er entreprenör gått i konkurs.

Etablering av kontakt

När ni uppmärksammat en eventuell försäkringsskada kontaktas Trygg-Hansa Garanti på telefon: 08-684 128 55 eller per mail post@trygghansagaranti.se. Observera att en skada inte behöver vara fastställd innan kontakt söks. Det viktiga är att en kontakt etableras så snart skada kan befaras.

Personlig skadereglerare

Ni får i samband med kontakten en personlig skadereglerare som lämnar information om hur skadehanteringen kommer att ske samt hanterar ärendet från anmälan till utbetalning.

Dokumentation

För fullgörande- och garantitidsgarantier är ett protokoll från en status- eller slutbesiktning en viktig handling samt verifikatkopior på åtgärdskostnader. När det gäller förskotts- eller betalningsgarantier summeras status lämpligast genom ett kontoutdrag som visar betalningsströmmarna.

Utbetalning

Mot bakgrund av mottagen dokumentation meddelas besked om utbetalning under garantin och det fastställs belopp för utbetalning. Utbetalning av garantibelopp görs i omedelbar anslutning till avslutad skadereglering och skaderegleringen sker inom 1 vecka från att nödvändig dokumentation har presenterats.

Avgörande för en effektiv och snabb utbetalning av garantibelopp är att kontakt upprättas så snart som möjligt efter befarad skada samt att ni samlar nödvändig dokumentation i form av besiktningsprotokoll och fakturakopior.

 

Ansvarig Skadehantering Trygg-Hansa Garanti: Leif Förare

Skadereglerare: Leif Förare

Kontaktuppgifter: 08-684 128 55 och post@trygghansagaranti.se