Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

MonitorFlex

MonitorFlex är ett erbjudande till dig som har tecknat en kreditförsäkring hos Trygg-Hansa Garanti och som önskar att behålla försäkringen på en kund som vi normalt skulle avsluta på grund av försämrad finansiell ställning.

När kan jag överväga en MonitorFlex försäkring?

Om en av dina kunders ekonomiska situation utvecklar sig negativt kan det vara aktuellt att överväga en MonitorFlex försäkring.

En negativ utveckling i en kunds finansiella ställning skulle medföra att försäkringen blir nedsatt eller avslutad för framtida leveranser.

Om kunden är viktig för dig och om du önskar att behålla försäkringen kan vi i vissa fall erbjuda detta mot en extra debitering under MonitorFlex ordningen.

Hur ansöker jag?

Du behöver bara kontakta Trygg-Hansa Garanti. Kontaktupplysningar finns i det mail som vi har skickat till dig. Vi tar ställning till om vi kan behålla försäkringen på din kund och i så fall till vilket pris. I vissa fall kan försäkringen fortsätta genom nedsatt försäkringsprocent.

Om du tackar ja till erbjudandet kommer vi att debitera premien för MonitorFlex försäkringen separat och kvartalsvis i förskott. Premien baseras på försäkringssumman.

Det finstilta

Skulle din kunds situation försämras ytterligare förbehåller vi oss rätten till att avsluta försäkringen, även om du tidigare har fått en MonitorFlex försäkring på kunden. Du kommer att varslas 5 dagar i förväg, så att du har tid till att hitta en alternativ lösning med kunden eller avsluta ert samarbete. Vid dessa tillfällen betalar Trygg-Hansa Garanti naturligtvis tillbaka överskjutande premie.

MonitorFlex öppnar möjligheten för ett smidigare samarbete med era kunder – även i perioder när ekonomin kan vara ansträngd.

Du kan få ytterligare upplysningar om MonitorFlex hos din nuvarande Client Manager eller genom att ringa till oss på 08-684 128 55.