Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Monitor Netto

Monitor Netto – det mindre företagets kreditförsäkring

Monitor Netto är det mindre företagets anpassade försäkringslösning som innebär:

  • löpande övervakning av dina kunders betalningsförmåga
  • personlig kreditrådgivning för långsiktiga och lönsamma kundrelationer
  • säkerställd betalning! Får din kund problem med att betala fakturan betalar Trygghansa Garanti
  • inkassotjänst inkluderad
  • bättre villkor vid finansiering av kundfordringar

Enkelt och bekvämt

Monitor Netto erbjuds företag med en omsättning upp till MSEK 50 och för köpare inom norden. Villkor och upplägg är lättillgängliga och överblickbara vilket gör det enkelt och snabbt att komma igång. Utsedd kontaktperson på Trygg-Hansa Garanti håller er kontinuerligt uppdaterade på aktuell kundinformation i syfte att understödja och skapa bästa förutsättningar för långsiktiga och lönsamma kreditaffärer.

Om kunden inte betalar

I Monitor Netto ingår även ersättning vid försäkringsskada. Inträffar en konkurs eller att din kund på annat sätt inte kan infria sina löften om betalning, betalar Trygg-Hansa Garanti 90% av er utestående fordran. Gäller alla försäkrade kunder.

Bonus 40%

Då Monitor Netto väsentligt förbättrar ert företags möjlighet att bedriva säkra och lönsamma kreditaffärer, utgår en bonus om 40% av årlig försäkringspremie om skador uteblir. Ett gott samarbete ska premieras!

3 enkla steg att bli kund

  1. Välj maximal ersättningsnivå
  2. Fyll i beställningsblankett
  3. Underteckna försäkringsavtal

Ladda ner produktblad om Monitor Netto