Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Monitor90

Monitor 90 – en kreditförsäkring med många möjligheter

Monitor 90 är en kreditförsäkring avsedd för företag med en omsättning om MSEK 50 eller mer. Likaså vid lägre omsättning än MSEK 50 då försäkringsbara kunder finns utanför norden.

Monitor 90 innebär i korthet följande:

  • Kreditsupport: De försäkrade kunderna övervakas genom vår kreditsupport och ditt företag erhåller löpande professionell och personlig rådgivning om aktuella kundförhållanden såväl i Sverige som utomlands.
  • Likviditetsskydd: I händelse av att en kund försätts i konkurs eller på annat vis får problem med att betala utgår en försäkringsersättning med 90% av utestående fordran. Vid konkurs betalas ersättning ut inom 14 dagar och vid sen betalning senast 60 dagar efter att anmälan om sen betalning gjorts.
  • Indirekt finansiering: Ökad kreditvärdighet i banken till följd av lägre risk för kundförluster och stärkt balansräkning.
  • Tillgänglighet 24/7: Tillgång till onlinetjänsten POMnet för enkel och smidig kreditadministration.
  • Inkasso erbjuds som prisvärd tilläggstjänst.
  • Säkerställd försäljning: Tid- och resursvinster till följd av extern kreditsupport och inkasso kan istället läggas på säljfrämjande aktiviteter.

Ladda ner produktblad om Monitor 90

Trygg-Hansa Garanti är specialiserade inom kreditförsäkring och hjälper er gärna med ett anpassat försäkringsupplägg enligt Monitor 90 och utifrån de behov som önskas.

Ansök om offert för kreditförsäkring enligt Monitor 90