Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Digitalt signerade och distribuerade garantier


Trygg-Hansa Garanti erbjuder PDF-garantier med en internationellt vedertagen signering genom vår samarbetspartner Digicert.com. Garantierna kan på så vis distribueras till beställaren per email och en garanti kan vara beställd, utställd samt hos mottagaren inom några minuter.

Garantierna är signerade av auktoriserade företrädare för Trygg-Hansa Garanti på samma sätt som ett original och därefter scannade och påförda det elektroniska sigillet.

PDF-garantier är en integrerad del i vårt självbetjänings-/online-lösning POMnet. I POMnet beställs garantier enkelt och de utställda garantierna kan omedelbart sändas vidare till beställaren. Användaren kan också, för sin egen administration, välja att spara en kopia i ett eller flera egna elektroniska arkiv.

Ca 99,5% av de garantier som ställs ut är PDF-garantier. Dock finns också möjlighet att ställa ut en garanti på papper för distribution per fysisk postgång.

Har ni en beställare som vill veta mer om våra PDF-garantier är de varmt välkomna att kontakta oss på post@trygghansagaranti.se och på 08-684 128 55.

Digicert är vår certificeringspartner. Du kan läsa mer om digital signatur fra Digicert här.

Ladda ner informationsblad om våra digitala PDF-garantier på svenska och engelska