Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Finansiell information


Som en del av Tryg Forsikring innehar Trygg-Hansa Garanti  – en del av Trygg-Hansa Försäkring Filial – kreditbetyget A1 av Moody’s. Kreditbetyget är senast bekräftat i augusti 2022. Kreditbetyget reflekterar den starka kapitaliseringen och det starka resultatet. Detta innebär att våra garantier är accepterade av samtliga större beställare.

För ytterligare information kan du läsa mer på tryg.com.

Koncernens årsredovisningar finns att ladda ner på Trygs hemsida.